Skip to main content

Vill du starta restaurang?

Oavsett om du vill starta en kvarterskrog eller större restaurangrörelse kan våra Krogdirekt-rådgivare hjälpa dig. Du får hjälp och råd tidigt i processen med olika val du behöver göra innan du kan få igång din verksamhet, starta restaurang och öppna dörren för dina gäster.

Krogdirekt har erfarenhet och kontakter för att förenkla och snabba på ditt arbete. Vi kan hjälpa dig att göra din affärsplan, göra kalkyler, se över din meny, beräkna täckningsbidrag samt jämföra olika avtal för att underlätta dina val.

På Krogdirekt träffar vi många krögare varje dag, därför har vi bra koll på vad som behövs och krävs. Ofta har vi även koll på vilka som vill sälja och köpa samt vart det finns lediga lokaler.

Bli medlem i Krogdirekt innan du ska starta restaurang. Det är då vi kan göra som mest nytta för dig med vår gedigna restaurangkompetens!

Bra att vetaKontakta en rådgivare

Bra att veta

På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa om regler för livsmedelshantering och livsmedelskontroll. Det ställs många krav på dig som vill driva en livsmedelsanläggning.

Registrering och godkännande av din livsmedelsverksamhet behöver ske hos den behöriga kontrollmyndigheten dvs kommunen, länsstyrelsen eller livsmedelsverket.

En avgift tas ut för registrering av anläggning och en annan avgift tas ut för den kontroll som Miljökontoret genomför. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifternas storlek – därför varierar avgifterna från kommun till kommun.

Vi har satt samman en lista med punkter som du behöver ha koll på innan du drar igång. Du hittar det längre ner på sidan. Därefter följer ev. ombyggnation, inredning, inköp av kassor, olika betalningslösningar, bordsbokningssystem, marknadsföring, försäkring, avtal med leverantörer osv.

Det är bra och känns tryggt om man har någon oberoende part att prata och diskutera med. Ta hjälp av Krogdirekt!

Vi är alltid redo för nya utmaningar. Vi finns till för krögaren – i krögarens tjänst.

Att ha koll på när du ska starta restaurang

 

  • Brandskydd – lokalen skall vara brandskyddad och inspekterad. Systematiskt brandskydd (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Det är ägaren och nyttjaren av fastigheten som ansvarar gemensamt för detta
  • Bygglov eller bygganmälan krävs om man skall starta en ny livsmedelslokal
  • Tobaksförsäljning skall anmälas till socialnämnden
  • Alkoholservering – för att servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från socialnämnden
  • Köldmedium – anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste anmälas till miljö och hälsoskyddsnämnden. Blanketter hittar du bland acreditarade kylföretag på SWEDAC:s hemsida.
  • Egen kontroll – man skall ha en väl fungerande egen kontroll dvs. rutiner för din verksamhet så att du kan hantera mat säkert
  • Frågor kring vatten, avlopp och ventilation skall tas med en VVS-inpektör från stadsbyggnadsförvaltningen
  • Fettavskiljare för avloppsvatten ska finnas i restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök och liknande verksamheter

Vi har publicerat en nyhet med 4 viktiga råd. Läs nyheten här >>

Fördelar med ossKontakta en rådgivare

Fördelarna med Krogdirekt

Krogdirekt är krögarens kompis och bildades för att ge verksamma inom restaurangbranschen rätt förutsättningar att konkurrera på sunda villkor. Kärnan är lojalitet och förtroende mellan medlemmarna och Krogdirekt. Tillsammans har vi volymerna som ger dig bra avtal.

Visa fördelar

Bättre restaurangekonomi

Genom inköpssamverkan, servicetjänster och kompetensutveckling skapar vi förutsättningar för bra affärer.

Nya samarbetspartners

Krogdirekt skapar kommunikation mellan våra samarbetspartners och breddar löpande vår produktportfölj i takt med att medlemsantalen växer.

Marknadsbevakning

Krogdirekt bevakar ständigt marknaden, för att alltid kunna erbjuda attraktiva och för tiden nya produkter och tjänster. Vår insamling av marknadsinformation är till stor hjälp för våra samarbetspartners och medlemmar.

Trygghet

Vår roll som krogens högra hand är att alltid sätta den enskilde krögarens villkor i fokus. Krogdirekts långsiktiga kvalitetstänkande i avtalsfrågor är pris, kvalitet och service och de utgör de tre viktigaste förutsättningarna för ett avtalstecknande.

Gemenskap

En del av Krogdirekts affärsfilosofi är att skapa gemenskap och trygghet för våra medlemmar och samtidigt slå vakt om friheten, det ska alltid vara på krögarens villkor.

Tillhörighet/nätverk

Att vara medlem i Krogdirekt är en typ av kedjetillhörighet och alltid på frivillig basis. Vårt stora nätverk skapar och erbjuder allt det en kedjetillhörighet kan erbjuda plus lite till, utan att påverka medlemmarnas koncept.

Utveckling

Krogdirekt utvecklar ständigt nya produktområden och tjänster i takt med att antalet medlemmar ökar. Krogdirekt ska vara ledande i utvecklingen av branschen.

Enkelhet

Krogdirekt strävar alltid efter enkelhet i alla sammanhang, oavsett avtalsområden eller tjänster. Det ska vara enkelt att använda sig av våra erbjudanden.

Vi hjälper dig!

Kontakta en rådgivare eller be oss höra av oss till dig, så ser vi över hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet att växa.

Kontakta en rådgivare

Förmånliga avtal med våra partners

Krogdirekt förhandlar fram förmånliga avtal med grossister, producenter och leverantörer av allt i från livsmedel, säkerhet och betallösningar till kreditgivare, drivmedelsbolag och el.

Ju fler som ansluter till Krogdirekts affärsidé, desto förmånligare villkor kan vi uppnå.

Kontakta en rådgivare

Ta hjälp av Krogdirekt!

Fyll i dina uppgifter i formuläret, så kontaktar en av våra erfarna och professionella Krogdirekt-rådgivare dig. Vill du hellre kontakta oss? Kontakta oss här.