Vill du starta restaurang?

Oavsett om du vill starta en kvarterskrog eller större restaurangrörelse kan våra Krogdirekt-rådgivare hjälpa dig. Du får hjälp och råd tidigt i processen med olika val du behöver göra innan du kan få igång din verksamhet, starta restaurang och öppna dörren för dina gäster.

Krogdirekt har erfarenhet och kontakter för att förenkla och snabba på ditt arbete. Vi kan hjälpa dig att göra din affärsplan, göra kalkyler, se över din meny, beräkna täckningsbidrag samt jämföra olika avtal för att underlätta dina val.

På Krogdirekt träffar vi många krögare varje dag, därför har vi bra koll på vad som behövs och krävs. Ofta har vi även koll på vilka som vill sälja och köpa samt vart det finns lediga lokaler.

Bli medlem i Krogdirekt innan du ska starta restaurang. Det är då vi kan göra som mest nytta för dig med vår gedigna restaurangkompetens!

Bra att veta

På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa om regler för livsmedelshantering och livsmedelskontroll. Det ställs många krav på dig som vill driva en livsmedelsanläggning.

Registrering och godkännande av din livsmedelsverksamhet behöver ske hos den behöriga kontrollmyndigheten dvs kommunen, länsstyrelsen eller livsmedelsverket.

En avgift tas ut för registrering av anläggning och en annan avgift tas ut för den kontroll som Miljökontoret genomför. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifternas storlek – därför varierar avgifterna från kommun till kommun.

Vi har satt samman en lista med punkter som du behöver ha koll på innan du drar igång. Du hittar det längre ner på sidan. Därefter följer ev. ombyggnation, inredning, inköp av kassor, olika betalningslösningar, bordsbokningssystem, marknadsföring, försäkring, avtal med leverantörer osv.

Det är bra och känns tryggt om man har någon oberoende part att prata och diskutera med. Ta hjälp av Krogdirekt!

Vi är alltid redo för nya utmaningar. Vi finns till för krögaren – i krögarens tjänst.

Att ha koll på när du ska starta restaurang

 

  • Brandskydd – lokalen skall vara brandskyddad och inspekterad. Systematiskt brandskydd (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Det är ägaren och nyttjaren av fastigheten som ansvarar gemensamt för detta
  • Bygglov eller bygganmälan krävs om man skall starta en ny livsmedelslokal
  • Tobaksförsäljning skall anmälas till socialnämnden
  • Alkoholservering – för att servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från socialnämnden
  • Köldmedium – anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste anmälas till miljö och hälsoskyddsnämnden. Blanketter hittar du bland acreditarade kylföretag på SWEDAC:s hemsida.
  • Egen kontroll – man skall ha en väl fungerande egen kontroll dvs. rutiner för din verksamhet så att du kan hantera mat säkert
  • Frågor kring vatten, avlopp och ventilation skall tas med en VVS-inpektör från stadsbyggnadsförvaltningen
  • Fettavskiljare för avloppsvatten ska finnas i restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök och liknande verksamheter

Vi har publicerat en nyhet med 4 viktiga råd. Läs nyheten här >>

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med någon av våra erfarna och professionella Krogdirekt-rådgivare. Oavsett om du vill starta ett café, en kvarterskrog eller en större restaurangrörelse kan våra rådgivare hjälpa dig.

Kontakta oss!