Skip to main content
Nyheter

Visma Advantage förvärvar Krogdirekt

Av 26 januari, 2024No Comments

Nu blir Krogdirekt en del av Visma Advantage. På kort sikt förändras ingenting för dig som Krogdirekt-kund, verksamheten fortsätter som vanligt, men under året kommer viktiga nyheter och nya inköpsmöjligheter att presenteras.

Små och medelstora företag kan välja sänkta inköpskostnader – om de samarbetar. Den här insikten är vad både Krogdirekt och Visma Advantage bygger sina verksamheter på.

När två företag nu blir ett så är flera fördelar uppenbara. Köpkraften växer, via ännu större inköpsvolymer, med följden att Sveriges restauranger, krogar och storkök kan erbjudas bättre priser och inköpsvillkor.

Så här beskriver Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, affären:

De senaste åren har Visma Advantage genom bland annat lyckade förvärv utökat sitt produktsortiment för att ge fler krogar och restauranger möjlighet att sänka inköpskostnaderna. Vi är i dag en av Sveriges största inköpare till små och medelstora företag. Nu välkomnar vi Krogdirekts kunder med ett löfte om att den inköpstjänst de använder under året kommer att breddas och tillföras nytt innehåll.

Du som i dag använder Krogdirekts avtal i din verksamhet kan lugnt och tryggt fortsätta göra dina inköp på samma sätt som tidigare. Ingenting förändras som sagt här och nu. Och de förändringar som kommer så småningom tror vi att du kommer att välkomna. Åtminstone om du som vi gillar en kombination av hög kvalitet och låga priser.

Hälsning,
Visma Advantage

Kort om Visma Advantage

Visma Advantage upphandlar avtal med kraftiga rabatter på viktiga varor och tjänster. Som kontorsmateriel, IT-produkter, drivmedel och frakter. Men också förbrukningsmaterial och emballage, för att bara ta några exempel. Samtliga leverantörer är rikstäckande, trygga och etablerade varumärken.

Cirka 16 000 företag använder regelbundet våra företagsrabatter. Resultatet är stora inköpsvolymer hos fler än 80 utvalda leverantörer av produkter och tjänster.