Skip to main content

Bli medlem hos Krogdirekt

 

Som medlem i Krogdirekt har du rätt förutsättningar för att skapa lönsamma företag. I vårt medlemskap som löper årsvis ingår bland annat alla våra leverantörsavtal och telefonsupport.

Vi har många tjänster utöver detta där vi kan underlätta för våra medlemmar genom att vara behjälpliga med bland annat affärsplan, lönsamhetsanalys, konceptutveckling, ekonomiskanalys, menykalkylering samt hyresförhandlingar.

Bli medlem

    Autogiro månadsvis (495:-)Faktura årsvis (5 900:-)

    Acceptera våra allmänna villkor*

    Allmänna villkor: Jag som firmatecknare har tagit del av och förstått Krogdirekt AB's allmänna villkor och jag accepterar dessa. Detta medlemskap övergår till ett löpande medlemskap som förlängs med 12 månader i sänder om ej skriftlig uppsägning skett senast 3 månader innan löptidens slut. Löptiden startar när första serviceavgiften har erlagts.

    * = Obligatorisk