Skip to main content

Drömmer du om att öppna en egen restaurang? Här har vi samlat några av de viktigaste sakerna du behöver ha koll på innan du drar i gång arbetet mot en lönsam verksamhet.

1. Registrera restaurangen rätt

Du behöver registrera och få ett godkännande av din livsmedelsverksamhet. Det sker hos den behöriga kontrollmyndigheten som kan vara kommunen, länsstyrelsen eller livsmedelsverket. Var beredd på att det tas ut utgifter för detta: en för själva registreringen av anläggningen och en annan för kontrollen som miljökontoret genomför.

2. Se till att följa livsmedelsreglerna

Det ställs många krav på dig som vill driva en livsmedelsanläggning. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om regler för livsmedelshantering och livsmedelskontroll. För att kunna hantera mat på rätt sätt behöver du bland annat fungerande kylar och dessa ska i vissa fall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du behöver även installera en fettavskiljare för avloppsvatten. Ytterligare en viktig punkt är rutiner och egenkontroll. Det behövs om du ska kunna leva upp till kraven på att få hantera mat.

3. Försäkra dig om att du har koll på lokalerna

Om du ska starta en ny livsmedelslokal behöver du bygglov eller bygganmälan. Frågor kring vatten, avlopp och ventilation skall tas med en VVS-inspektör från stadsbyggnadsförvaltningen. Restauranglokalen måste utrustas med brandskydd och inspekteras. Att ha ett systematiskt brandskydd (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Det är ägaren och nyttjaren av fastigheten som ansvarar gemensamt för detta.

4. Se till att skaffa rätt tillstånd

För att kunna servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från socialnämnden i kommunen där du ska bedriva restaurangverksamhet.

Ännu mer att tänka på?!

Förutom punkterna ovan kommer du behöva fundera på många andra frågor:
• Behöver du bygga om?
• Hur ska du inreda restaurangen?
• Vilket kassasystem ska du använda?
• Hur ska du marknadsföra restaurangen?
• Hur ska gästerna kunna boka bord och betala?
• Hur ska du skriva avtal med leverantörer?
• Vilka försäkringar behövs?

Känns det överväldigande? Låt inte frågorna stoppa dig! Vi på Krogdirekt finns här som en trygg och oberoende part att prata med. Vi vill gärna hjälpa dig att lyckas med din dröm! Kontakta oss gärna!