Skip to main content

Vilka är Krogdirekt?

Krogdirekt är krögarens kompis och bildades för att ge verksamma inom restaurangbranschen rätt förutsättningar att konkurrera på sunda villkor. Kärnan är lojalitet och förtroende mellan medlemmarna och Krogdirekt. Tillsammans har vi volymerna som ger dig bra avtal.

Ökad köptrohet innebär större volymer, vilket i sin tur innebär bättre priser och större skydd mot plötsliga kundbortfall och kostnadshöjningar, något som både våra medlemmar och våra leverantörer tjänar på. Därför behöver vi just dig, för att stå starka tillsammans.

 

Ju fler som ansluter till Krogdirekts affärsidé, desto förmånligare villkor kan vi uppnå.

  • Krogdirekt är ett privatägt och oberoende serviceföretag för restauranger i samverkan.
  • Krogdirekt är ingen grossist, varuflödet för de produkter som vi tecknar avtal omkring levereras genom samarbetande grossister och leverantörer.
  • Vi stödjer våra medlemmar med vår gedigna erfarenhet och höga grad av restaurangkompetens.

Vad gör
Krogdirekt?

Det är svårt att hinna med att driva restaurang, sköta allt administrativt och ha koll på prisutvecklingen. På Krogdirekt kan vi hjälpa dig så du kan ägna tid åt det du är bäst på: att driva en framgångsrik restaurang.

Sedan starten, då vi enbart erbjöd olika avtal, har vi breddat vår verksamhet till att omfatta även stödjande och utvecklande tjänster. För även om vi fortsatt har bra avtal med grossister och leverantörer är det så mycket mer en restaurang behöver stöd och hjälp med vilket vi lägger fokus på att tillfredsställa.

Krogdirekt är krögarens kompis

 

Krogdirekt har lösningar som hjälper dig i rollen som företagare. Många som driver restaurang är duktiga kockar men hur många är utbildade företagsledare? Det krävs lika mycket för att driva ett framgångsrikt företag som för att laga bra mat och båda delarna behövs för att klara sig i restaurangbranschen. Därför finns Krogdirekt, för att stödja dig i rollen som fristående företagare, för att ge dig de förutsättningar du behöver för att klara kontakten med myndigheter, leverantörer och personal.

Vi kan vara behjälpliga med att ta fram

  • Alkoholtillstånd
  • Livsmedelshygien
  • Avtalsanalys
  • Hyresförhandlingar och mycket mera…

Fördelarna med oss

Som medlem i Krogdirekt kan du använda oss som ett bollplank. Vi har många års samlad erfarenhet av branschen och vi möter hela tiden fantastiska företagare med nya fräscha idéer, men även nya problem, som kräver anpassade lösningar. Vi hjälper dig att få svar på dina frågor och ser lösningar på situationer som uppstår eller på de krav myndigheterna ställer. Krogdirekt hjälper krögare att utvecklas och spara pengar.

Det är vårt mål på Krogdirekt – att ge våra medlemmar rätt förutsättningar för att skapa lönsamma företag. Detta leder till långsiktiga relationer som bygger förtroende, lojalitet och höjer kvalitén samt lönsamheten i branschen.

Krogdirekt skapar på så vis rätt förutsättningar som underlättar krögarens företagande.

Historia

Idén bakom Krogdirekt formulerades redan 1997. Via en intresseanmälan till flertalet restauranger i Östergötland skapades grunden för Krogdirekt och tankarna kring inköpssamverkan.

Krogdirekt blev marknadsledande inom inköpssamverkan på den privata marknaden år 2006. Genom vår fortsatta expansion täcker Krogdirekt nu större delen av södra och mellersta Sverige.

Bollplank

Krogdirekt har en bred kunskap och ett stort kontaktnät inom branschen. Som medlem har du alltid möjlighet att använda oss som ett bollplank oavsett ärende.

Kunskap

I Krogdirekt finns en samlad erfarenhet och kunskap om branschen som vi gärna delar med oss av

Nya idéer

Vår roll kräver att vi är uppdaterade på vad som sker på marknaden, vi tar till oss nya idéer, inspiration och nyheter som vi på olika sätt förmedlar till våra medlemmar.

Bättre restaurangekonomi

Genom inköpssamverkan, servicetjänster och kompetensutveckling skapar vi förutsättningar för bra affärer.

Nya samarbetspartners

Krogdirekt skapar kommunikation mellan våra samarbetspartners och breddar löpande vår produktportfölj i takt med att medlemsantalen växer.

Marknadsbevakning

Krogdirekt bevakar ständigt marknaden, för att alltid kunna erbjuda attraktiva och för tiden nya produkter och tjänster. Vår insamling av marknadsinformation är till stor hjälp för våra samarbetspartners och medlemmar.

Trygghet

Vår roll som krogens högra hand är att alltid sätta den enskilde krögarens villkor i fokus. Krogdirekts långsiktiga kvalitetstänkande i avtalsfrågor är pris, kvalitet och service och de utgör de tre viktigaste förutsättningarna för ett avtalstecknande.

Gemenskap

En del av Krogdirekts affärsfilosofi är att skapa gemenskap och trygghet för våra medlemmar och samtidigt slå vakt om friheten, det ska alltid vara på krögarens villkor.

Tillhörighet/nätverk

Att vara medlem i Krogdirekt är en typ av kedjetillhörighet och alltid på frivillig basis. Vårt stora nätverk skapar och erbjuder allt det en kedjetillhörighet kan erbjuda plus lite till, utan att påverka medlemmarnas koncept.

Utveckling

Krogdirekt utvecklar ständigt nya produktområden och tjänster i takt med att antalet medlemmar ökar. Krogdirekt ska vara ledande i utvecklingen av branschen.

Enkelhet

Krogdirekt strävar alltid efter enkelhet i alla sammanhang, oavsett avtalsområden eller tjänster. Det ska vara enkelt att använda sig av våra erbjudanden.