UNILEVER VARUMÄRKEN

Unilever har arbetat med mat sedan 1880-talet och drivit några av världens främsta varumärken: Knorr, Hellmann’s, Lipton och många fler. Vi samarbetar med företag av alla storlekar, från fristående restauranger till hotellkedjor och kontrakterade kök i 74 länder. Så vi förstår den viktiga balansen mellan att imponera på gästen och att tjäna pengar. 150 miljoner gånger varje dag väljer någon någonstans en Unileverprodukt. Unilevers avtal ger Krogdirektmedlemmar möjlighet att handla avtalsprodukter till ett förmånligt pris via Krogdirekts avtalsprislista hos Martin&Servera. Vi tillgodoser det dagliga behovet av näring, hygien och personlig omvårdnad med varumärken som hjälper människor att må bra, se bra ut och få ut mer av livet.

VÅRT UPPDRAG

Under de senaste åren har vi byggt vårt företag genom att fokusera på våra varumärken, förenkla vårt arbete och förbättra förståelsen för våra konsumenters preferenser.

VITALITY MISSION

Vi inser att vår omgivning håller på att förändras. I allt ökad utsträckning tar konsumenter med sig sina värderingar som samhällsmedborgare i sina köpbeslut. Som en följd därav kräver de också mer av de företag som står bakom varumärkena. De vill ha företag och varumärken som de kan lita på.

Unilever välkomnar dessa nya förväntningar. Vår historia, präglad av hög produktkvalité och erfarenhet av att arbeta med samhällen, har gett oss en stabil grund att stå på. Vi bygger vidare på detta genom att ta nästa steg mot transparens och ansvarstagande. Vi vill vara synliga som Unilever, bakom våra produkter och allt vi gör, överallt.

I framtiden kommer våra varumärken att göra än mer för att bidra med ”Vitality”, livskraft. Det är ett led i vår ”Vitality Mission”. Vi måste möta de konsumentbehov som uppstår som konsekvens av globala utmaningar som en åldrande befolkning, urbanisering och förändrade livsstils- och konsumtionsmönster.

Vi ser en ökad efterfrågan från konsumenter vad gäller:

  • en hälsosam livsstil
  • ökad variation, bättre kvalitet, smak och glädje
  • tid, som i ökad utsträckning är en lyxvara

Unilever är i en unik position att förstå förhållandet mellan nutrition, hygien och personlig omsorg tack vare en stark forskningstradition och lokalt förankrad konsumentförståelse. Genom att sammanföra våra styrkor strävar vi efter att bidra till livskvalité och välmåga – genom att berika tillvaron med vitalitet.

Framgången för vårt företag är också intimt förknippad med vitalitet i den miljö och i de samhällen som vi verkar. Miljön ger oss de råvaror och ingredienser som vi behöver för att tillverka våra produkter. Välmående samhällen ger oss en hälsosam och växande konsumentbas.

Världen över, 150 miljoner gånger varje dag, väljer människor något av våra varumärken på grund av dess positiva egenskaper och för att Unilever är ett företag som agerar ansvarsfullt gentemot sin omvärld.

Leave a Reply