BABS KORTINLÖSEN VIA TERMINAL, INTERNET ELLER MOBIL

Swedbank Card Services AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB och har en unik lokal förankring över hela Sverige genom Swedbanks och Sparbankernas 319 bankkontor. I Sverige verkar vi, sedan 1984, under namnet Swedbank Babs.
Swedbank Babs är marknadsledande på kortinlösen i Norden. De erbjuder en enkel och smidig lösning med högsta möjliga säkerhet. De hanterar ca 1,6 miljarder kortköp per år och kan stoltsera med att vara den 4:e största Visa-inlösaren i Europa.

EMV är en förkortning av (Europay Master Card Visa) som är en internationell standard. Denna standard har tagits fram för att minska bedrägerier med kopierade kort, så kallad skimming.
Med ett EMV kort finns kortinformationen lagrat i det mer säkra chipet som i kombination med att kunden måste trycka sin PIN-kod gör att skimming och bedrägerier blir svårare. Kortbetalningarna blir alltså säkrare, både för dig och kunderna. För dem som inte har EMV-terminal innebär detta att ansvaret för kortbedrägerier påförs de kunder/butiker som inte har EMV i sin terminal. Man får alltså själv ta kostnaden/ansvaret för bedrägeriet.

SWEDBANK BABS KORTINLÖSEN

Swedbank Babs erbjuder kortinlösen för både internet och terminal till sina kunder. Har man frågor gällande kortinlösen går det bra att kontakta Babs kundservice.

BABS KORTINLÖSEN

Så här går det till med kortinlösen via terminal hos Swedbank. Om du vill använda det avtal för kortinlösen som Krogdirekt har med Swedbank skall du kontakta din Krogdirektsäljare.

Leave a Reply

1 × 1 =