SECURITAS SKYDDAR FÖRETAGETS VIKTIGASTE VÄRDEN

Med en omfattande kunskap om larm och säkerhet erbjuder Securitas Direct personsäkerhet, skydd mot brand, inbrott, skadegörelse samt övervakning och kontroll av företagets mest vitala funktioner och processer.

INBROTT OCH SKADEGÖRELSE

Med kameradetektorer i inbrottslarmet möjliggörs bildverifiering av larmorsak, vilket ger ett både förebyggande och effektivt skydd mot stöld och skadegörelse.

När larmet löser ut skickas videosekvenser till larmcentralen som inom några sekunder får information om vad som hänt. Det innebär att larmoperatören snabbt och säkert kan vidta rätt åtgärd. Väktare och annan insatspersonal kan prioritera sina insatser och därmed spara viktigt tid.

PERSONSÄKERHET

I vissa miljöer är risken för hot och överfall ständigt överhängande. Med vårt personskydd vet personalen att de snabbt kan få hjälp vid en hotfull eller akut situation. Genom en enkel knapptryckning på en strategiskt placerad larmknapp skickas en tyst signal till vår larmcentral.

Larmknappen aktiverar också kameradetektor PIRCam® som börjar filma och skicka videosekvenser till larmcentralen. Inom några sekunder får operatören in bilder på händelseförloppet och kan omedelbart sätta in rätt åtgärd såsom att skicka väktare, larma polis eller räddningstjänst.

RÖK- OCH BRANDVARNING

Elden tar allt. Om den får fäste. Därför borde alltid rök- och brandvarning vara en integrerad del i företagets larmsystem. Vi rekommenderar att larmsystemet kompletteras med rökdetektorer som sammankopplas med kameradetektor/PIRCam för snabb verifiering av brand.

När rökdetektorn känner av rök triggas PIRCam® som filmar händelseförloppet och skickar videosekvenser till larmcentralen. Operatören kan snabbt avgöra vad som hänt och förmedla räddningstjänst direkt.

I samband med den kostnadsfria rådgivning som vi erbjuder görs en riskanalys. Vi diskuterar och tar fram en larmlösning utifrån ditt företags behov och krav.

Leave a Reply