Ett bolag – en organisation – vi äger driften till 100%

Nomor AB är ett publikt svenskt aktiebolag och vi är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet. Vi finns representerade med sju regionskontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder.

Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare.

Sedan 2017 är Nomor även etablerat i Norge med lokalkontor i Olso och Bergen.

Vår affärsidé

Nomor skall erbjuda miljövänliga tjänster inom våra affärsområden Skadedjursbekämpning, Matsäkerhet och Hus & Hem som gör att våra kunder får en mer konkurrenskraftig verksamhet.

Skadedjurskontroll

Vi kan erbjuda tjänster inom alla typer av skadedjurskontroll för alla verksamheter. Samtliga tekniker och bolagets ledning har genomgått Folkhälsomyndighetens ”Bekämpningsmedel klass 1 So”-utbildning. Läs mer på vår hemsida.

Livsmedelshygien

Nomor kan genom våra livsmedelsingenjörer och livsmedelstekniker erbjuda en mängd tjänster som alla syftar till att skapa bättre kvalitet och hygien inom livsmedelshanterande företag. Läs mer på vår hemsida.

Leave a Reply