LAGERBLAD FOODS HAR LAGAT GENUIN MAT MED RESPEKT FÖR TRADITIONELLA RECEPT I ÖVER 15 ÅRS TID

Vi erbjuder bland annat facility management bolag, hotell- och restaurangkedjor, trafik restauranger och catering bolag med produkter under Lagerblad Foods brand. Vi gör en hel del produkter för de stora handelskedjorna i Finland på EMV basis, och vi levererar komponenter till flera av de stora livsmedelsbolagen i Norden.

En viktig poäng vi gärna understryker är att kunden gör en bra affär genom att välja Lagerblad Foods produkter – som alla är djupfrysta, färdiga, högklassiga, och med en ”hemmalagad känsla”.

  • Lagerblad Foods färdiga frysprodukter leder till lägre svinn i matproduktionen – man sparar både egna pengar och omvärldens då man belastar miljön mindre
  • Lagerblad Foods färdiga frysprodukter har en hög och jämn kvalitet: vår kund kan garantera samma goda kvalitet dag ut och dag in, på varje ort och vid varje tillfälle – matgästen är nöjd och kommer på nytt
  • Genom att använda Lagerblad Foods färdiga frysprodukter kan kunden ha färre dyra kockar i köket eftersom inköp och tillredning är enkelt, kunden kan istället ha mera/bättre serveringspersonal och fokusera på att betjäna matgästen så bra som möjligt – matgästen är nöjd och kommer på nytt
  • Lagerblads färdiga frysprodukter håller länge och är lätta att hantera – produkterna är mycket användarvänliga och prisvärda

Vi gör vårt bästa att betjäna varje kund, och vi lär vara enkla att ha att göra med.