Din helhetsleverantör på ny restaurangutrustning och an­nan storköks­ut­rust­ning

Köks­bör­sen AB har egen im­port av re­stau­rang-​ och storköks­ut­rust­ning från Eu­ro­pa och Asi­en. Vi job­bar in­te med dy­ra mel­lan­hän­der ut­an hos Köks­bör­sen så får du rätt pris på din storköks­ut­rust­ning redan från bör­jan. Vi le­ve­re­rar och pro­jek­te­rar kom­plet­ta re­stau­rang­kök och storköks­ut­rust­ning över he­la Sve­ri­ge. Vi har lokala representanter Norra Sverige, Södra Sverige samt Mellersta Sverige.

Vi har egen de­sig­ner/in­re­da­re, vi gör kom­plet­ta ri­tning­ar/in­red­ning­ar.

Vi har även stort sor­ti­ment av möb­ler/in­red­ning samt uten­si­li­er

Vå­ra kun­der upp­skat­tar myc­ket att vi har snab­ba le­ve­ran­ser och ett stort sor­ti­ment av storköksma­ski­ner på la­ger för om­gå­en­de le­ve­rans.