Skip to main content
Erbjudande

Ny restaurangförsäkring!

Av 4 september, 2018No Comments

I samarbete med Tydliga har RiskPoint tagit fram en riktigt bra deal som Krogdirekts medlemmar kan ta del av – en restaurangförsäkring. I restaurangförsäkringens grundskydd ingår egendoms- och avbrottsförsäkring och allmänt ansvar och produktansvar. Utöver detta har försäkringen dessutom kompletterats med bland annat maskin-, rättsskydds- och överfallsförsäkring. Läs mer nedan.

Ny restaurangförsäkring från RiskPoint i samarbete med Tydliga

Så fungerar försäkringen:

Grundskyddet består av följande delar:

 • Egendomsförsäkring (Från 1 milj upp till 15 milj)
 • Avbrottsförsäkring (ansvarstid 12 eller 18 mån)
 • Allmänt ansvar & Produktansvar (10 milj per skada)

Utöver detta har försäkringen kompletterats och även utökats med följande beloppsbegränsade tilläggsförsäkringar:

 • Rättsskyddsförsäkring 5 bb per skada och 25 bb per år
 • Maskinförsäkring för samtliga maskinerier ingår
 • Kyl & frysförsäkring (1 bb ingår och kan höjas till 100 000 kr och upp till 500 000 kr)
 • Uteservering (ingår upp till 5 bb)
 • Epidemiavbrottsförsäkring (ingår upp till 1 milj och kan höjas upp till 5 milj)
 • Krisförsäkring (kristerapi efterföljande skadehändelse)
 • Överfallsförsäkring (personskada efterföljande rån eller misshandel då den ansvarige är okänd eller saknar betalningsförmåga)

Utöver detta kan försäkringen kompletterats och även utökats med följande beloppsbegränsade tilläggsförsäkringar:

 • Vin & spritförsäkring (från 2 bb och kan höjas till 10 bb)
 • Kock/nyckelpersonsförsäkring (Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, utan hälsodeklaration)
 • Företagarpaketet (Liv, olycksfall, sjuk och sjukvårdsförsäkring, utan hälsodeklaration)
 • Anställdas grundskydd (Liv, olycksfall och sjukförsäkring, utan hälsodeklaration)
 • Fordonsförsäkring för tjänstebilar med fri körsträcka
 • Vd och styrelseanvarsförsäkring (försäkrade personers personliga ansvar i egenskap som bolagsföreträdare)
 • Cyberförsäkring (ger ett skydd om ditt företag får ett cyberangrepp)

Egendomsförsäkringen och efterföljande Avbrottsförsäkring indelas i sin tur i följande olika ”moment”:

 • Brandförsäkring – vilket omfattar brand, sotutströmning, explosion, åskslag, el fenomen, frätande gas, påkörning av motordrivet fordon, storm, hagel och snö på tak samt naturskador (jordskred, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, översvämning)
 • Vattenskadeförsäkring (utströmning av vatten)
 • Stöld- och inbrottsförsäkring – vilket även omfattar sammanhörande skadegörelse
 • Rånförsäkring – vilket även inkluderar överfall
 • Glas-, skylt- och markisförsäkring
 • Kyl- och frysförsäkring – vilket omfattar temperaturförändring och utströmmande vätska
 • Allrisk- och maskinförsäkring (plötslig oförutsedd skada)
 • Transportförsäkring – gäller för försäkrad egendom under egen transport

Försäkringsgivare

RiskPoint AB genom Allied World Assurance (Europe) Ltd

Birger Jarlsgatan 27

111 45 Stockholm

Telefon +46 8 666 10 60

www.riskpoint.eu/riskpoint-sverige/

RiskPoint